Zlomky
Zlomky (49/67) · 2:59

Příklad: Odčítání smíšených čísel Smíšené číslo lze vnímat jako celé číslo plus zlomek. Ukážeme si, jakým způsobem lze smíšená čísla odčítat. Čemu se rovná 11 a 12/16 minus 5 a 8/16?

Kolik je 11 a 2/16 minus 5 a 8/16? Možná to budeme muset potom krátit. Rád řeším tyto příklady tak, že smíšená čísla rozdělím na celá čísla a na zlomkové části. Toto číslo mohu přepsat jako 11 plus 12/16. Od toho odečtu... Dám to do závorek. Od toho odečtu 5 plus 8/16. 5 a 8/16 je to samé jako 5 + 8/16, ale nesmíme zapomenout, že to odečítám. Mohu to přepsat jako 11 plus 12/16 a odečítám (5 + 8/16), takže musím roznásobit minusové znaménko. Bude to minus 5 protože násobím −1 krát 5. −1 krát +8/16, tedy minus 8/16. Odečítám tedy 8/16. Minus 8/16. Teď spočítám zvlášť celá čísla a zvlášť zlomky. Uděláme nejdřív celá čísla. 11 minus 5, (11 − 5), to je část s celými čísly. A pak máme ještě + 12/16. 12/16 − 8/16. 11 − 5 je 6. Ve zlomku jsou stejné jmenovatele, takže vyjde něco lomeno 16. A 12 − 8 jsou 4. Vyšlo 6 + 4/16, což je to samé jako smíšené číslo 6 a 4/16. Toto je správný výsledek, ale můžeme ho zjednodušit. 4/16 můžeme zjednodušit. Čitatel i jmenovatel jsou dělitelné 4. Jejich společný dělitel je 4. Čitatel i jmenovatel můžeme vydělit 4. Protože je obě dělíme 4, tak neměníme jejich množství. V celých číslech máme stále 6 a zlomková část je teď 1/4. Výsledek je 6 a 1/4.
video