Zlomky
Zlomky (30/67) · 3:08

Násobení zlomku celým číslem Co znamená násobení zlomku celým číslem, jak to řešit a jak si to představit? To vše zodpovíme při řešení příkladu 1/2 krát 5.

Navazuje na Záporná čísla.
Podívejme se, jak nebo co nám vyjadřuje 1/2 krát 5. Jeden způsob, jak k tomu přistoupit, je, že jde o pět polovin sečtených dohromady. Tedy 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, což je stejné jako 1 + 1 + 1 + 1 + 1, lomeno 2, a to se rovná 5/2. Jiný pohled na to je, že máme pět věcí. Tohle je 1 věc. Zkopíruju to, ať všechny vypadají stejně. To jsou 2 věci. 3 věci. 4 věci. A 5 věcí. Začínáme s 5 věcmi a odebereme z nich polovinu. Kolik bude polovina z tohohle? Podívejme se na to. Máme 5 věcí, dostaneme 5 děleno 2, vyjde nám 2 a 1/2. Dostaneme se takhle daleko. Udělám to jinak. Zůstane nám tohle, tohle, a tohle. Jde o stejný výsledek jak 5/2? Co dostaneme pokud každý z celků rozdělíme na poloviny? Udělejme to. Každý z nich rozdělíme na 2. Místo 5 celků dostaneme 10 polovin. Kolik z těchto polovin jsme vyplnili? Vyplnili jsme jich 1, 2, 3, 4, 5. Taky se to rovná 5/2. Doposud jsme počítali, abychom si ujasnili, co násobení znamená. Ale vy se zeptáte: Jak jsem to vypočítal? Představíme si to takhle a násobení zlomků potom bude zcela jasné. Pokud dokážeme obě čísla vyjádřit jako zlomky a 5, jak již víme, je to samé jako 5 jednin, vynásobíme to krát 5/1. Teď, když máme obě čísla vyjádřené ve tvaru zlomků, vynásobíme čitatele. 1 krát 5 lomeno 2 krát 1. Čemu se to bude rovnat? 1 krát 5 je 5. 2 krát 1 je 2. Opět dostáváme 5/2.
video