Zlomky
Zlomky (9/67) · 4:51

Příklad 2: Hledání ekvivalentního zlomku Sara má 48 dolarů a chce si schovat 1/3 peněz na výlet. Kolik to bude peněz?

Sarah má $48. 1/3 svých peněz chce ušetřit na výlet. Kolik dolarů by tedy měla dát stranou? Takže chceme vědět, kolik je 1/3 z 48. Použijeme 48 jako jmenovatele a najdeme ekvivalentní zlomek, který odpovídá 1/3. V tomto příkladu chtějí, abychom si uvědomili: Potřebujeme 1/3 peněz, ale musíme to zapsat jako ekvivalentní zlomek, u kterého bude 48 ve jmenovateli. Takže tohle se rovná něčemu, co ještě neznáme. Něčemu lomeno 48 Jak zjistíme, kolik to bude? Zamyslíme se, co to znamená. Kdybychom měli nakreslit 1/3, vypadá takhle ... Představme si krabici nebo třeba koláč. Řekněme, že je to koláč a ten musím rozdělit na 3 stejné části a 1/3 je jedna z těch 3 částí. To je 1/3. Jak vyjádříme 1/3 jako zlomek, kde je ve jmenovateli 48? Musíme to rozdělit na 48 částí. Jak něco rozdělíme na 48 částí? 3 krát 16 se rovná 48, takže když rozdělíme každou třetinu na 16 částí ... To se bude špatně kreslit. Snad si to představíte. Rozdělíme to na 2 části, potom na 4 části, potom na 8 částí. Nakonec to bude velmi nepřehledné. Snad si to představíte. Kdyby se nám povedlo tyhle části rozdělit, tak bychom měli 16 částí. Měli bychom 16 tady, 16 tady a 16 zde. A takto můžu pokračovat. Udělám zeleně. Pokud bychom to rozdělili, dostali bychom 48 protože první třetina obsahuje 16 částí, druhá třetina obsahuje 16 částí, a třetí třetina obsahuje 16 částí. Dohromady bychom měli 48 částí. Co představuje tahle 1/3? Ta představuje 16 z 48. Představuje těchto 16 tady. Takže 1 lomeno 3 je úplně to samé ... Takže 1 lomeno 3 je to samé jako 16 lomeno 48. Na to kolik je 1/3 ze 48, jsme přišli tak nějak intuitivně. Také si můžeme říct: abychom změnili jmenovatele, ze 3 na 48, násobíme číslem 16. 3 krát 16 se rovná 48. A tak se dostaneme od 3 částí k 48 částem. Musíme násobit číslem 16. Musíme rozdělit každou z našich 3 částí na 16 částí. To jsme udělali. Nemůžeme vynásobit pouze jmenovatele číslem 16. Musíme vynásobit čitatele tím samým číslem. Takže každá z mých tří částí je rozdělená na 16 částí, z té jedné části se teď stane 16 Takže si buď řekneme, že když 3 krát 16 je 48, tak 1 krát 16 bude náš čitatel, což bude 16 Takže 1/3 se rovná 16/48 Další způsob, o kterém se více dozvíte později: Chceme 1/3 ze 48. Tolik chce Sarah ušetřit. 1/3 ze 48 se rovná 1/3 krát 48 Když vynásobíme ... Napíši to takto. 1/3 krát 48 a 48 můžeme napsat jako 48/1, což doslova znamená 48 celků. Při násobení zlomků vynásobíte čitatele Takže tohle se rovná 48 lomeno ... A pak vynásobíte jmenovatele. 48/3 1 krát 48 se rovná 48. O tom si povíme někdy jindy. Žádný strach, jestli jste z toho zmatení. Ve jmenovateli, 3 krát 1 se rovná 3, a 48 děleno 3 neboli 48/3, se rovná 16. Takže 1/3 z 48 je 16, neboli 16/48 je 1/3. Doufám, že to dává smysl.
video