Zlomky
Zlomky (13/67) · 3:12

Příklad: Jsou zlomky ekvivalentní? Zjisti, zda zlomky 30/45 a 54/81 jsou nebo nejsou vzájemně ekvivalentní (zda vyjadřují tu samou část z celku).

video