Zlomky
Zlomky (39/67) · 4:26

Převádění smíšeného čísla na nepravý zlomek 1 Co je to smíšené číslo? A jak ho převedeme na zlomek?

Navazuje na Záporná čísla.
Napište 5 a 1/4 jako nepravý zlomek. Připomenu vám, že nepravý zlomek je ten, kde čitatel je větší nebo roven jmenovateli. Nepravý zlomek znamená, že čitatel ... Vlastně bych měl říci, že absolutní hodnota z čitatele je větší nebo rovna absolutní hodnotě jmenovatele. (nesouvislé mumlání) Absolutní hodnota z čitatele je větší nebo rovna absolutní hodnotě jmenovatele. Máme tady smíšené číslo. Je to složenina z 5, což je celé číslo, a z 1/4, což je pravý zlomek, protože čitatel je menší než jmenovatel. Absolutní hodnota z čitatele je menší než absolutní hodnota jmenovatele. Abychom to napsali jako nepravý zlomek ... Ukáži vám postup jak to udělat a pak si řekneme, proč vlastně funguje. Takže 5 a 1/4 ... Postup je docela přímočarý Řekneš si: „Celé číslo 5 je to samé jako 20/4, takže 20/4 plus 1/4 je 21/4.“ Další způsob jak to vyřešit je vynásobit 5 krát 4 a to se rovná 20, plus 1 je 21. Takže je to 21/4. To je postup, který je docela přímočarý, ale radši ho zopakuji, aby byl jasnější. Vezmete celou část smíšeného čísla, vynásobíte ji jmenovatelem a dostanete 20 a pak přičtete ke 20 tuto 1 a dostanete 21/4. A teď je to nepravý zlomek. Absolutní hodnota z čitatele je větší než absolutní hodnota jmenovatele. Rád bych vám ukázal, proč to funguje. A abyste viděli, proč to funguje, tak se zamyslíme, co 5 a 1/4 znamená. Znamená to, že máme 5 celků ... Řekněme, že toto je jeden celek. Nakopíruji ho 5krát. Kopíruji a vkládám ... To jsou 2, 3, 4 a to je 5. Teď máme 5 celků ... To je to, co je nakreslené zeleně. ... a pak máme 1/4. Nakreslím tedy 1/4 z celku. A 1/4 z celku bude vypadat nějak takto. Aby bylo zřejmé, že je to část celku, tak jsem mohl zbytek naznačit čárkovanou čarou A říci tím, že nemáme ten celek, ale 1/4 z něho a to je ta jedna 1/4. Takže toto je 5 a 1/4. Abychom to napsali jako nepravý zlomek, tak se na 5 můžeme koukat jako na nějaký zlomek lomený 4. Podle této úvahy rozdělíme každý z 5 celků na čtvrtiny. Tohle jsou 4 čtvrtiny, další 4 čtvrtiny, další 4 čtvrtiny ... Měl jsem to zkopírovat a vložit. Další 4 čtvrtiny a další 4 čtvrtiny. Takže kolik vlastně máme čtvrtin? Máme 4 čtvrtiny zde, 4 čtvrtiny zde, 4 čtvrtiny zde, 4 čtvrtiny zde a také zde. Jen to co máme v zelených je 20 čtvrtin, což je to samé jako 5. Každý z celků znamená 4/4, takže to je 5 krát 4/4. 4/4 je totéž co 1. 5 krát 4/4 je 20/4. To zde dostaneme a teď k tomu můžeme přičíst 1/4. A dostanete 21 ... Máme stejného jmenovatele, takže můžeme sečíst čitatele. A dostaneme 21/4. To je k hlubšímu zdůvodnění, proč to funguje. Když se setkáte s jakýmkoliv smíšeným číslem, tak nastává dost přímočarý postup. Vynásobit 5 krát 4 a dostaneme 20. 20 plus 1 je 21 a lomíme 4. Radši to napíši, aby to bylo jasné. 5 a 1/4 je to samé jako (5 krát 4) plus 1 a to celé lomeno 4. Zde je důvod.
video