Zlomky
Zlomky (26/67) · 4:24

Příklad: Odčítání zlomků s rozdílnými jmenovateli V tomto videu si vyřešíme příklad 7/12 minus 6/13.

Navazuje na Záporná čísla.
Chceme zjistit, kolik je 7/12 minus 6/13. Abychom to mohli udělat, tak musíme najít společného jmenovatele. Vidíme, že tady není společný jmenovatel. Tady je jmenovatel 12. A tady je to 13. Společným jmenovatelem bude nejmenší společný násobek 12 a 13. 12 a 13 nemají žádné společné dělitele kromě 1, takže nejmenší společný násobek bude prostě 12 krát 13. Nechám to napsané jako 12 krát 13. Nejdříve to přepíšeme. Nejdřív přepíšu jmenovatel. Takže 7/12. Místo abych napsal do jmenovatele 12, tak tam napíšu 12 krát 13. Když vynásobíme jmenovatele 13, tak abychom nezměnili hodnotu zlomku, tak musíme vynásobit i čitatele 13. Všimněte si, že jsem vynásobil čitatele i jmenovatele stejným číslem. To je to samé jako vynásobit to 13/13, což je 1. Takže je to ekvivalentní zlomek k 7/12. Podobně ... Tento sem přepíšu modře. Jako společný jmenovatel chceme 12 krát 13. Takže tady ve jmenovateli vynásobíme... Tentokrát to napíšu jako 13 krát 12. 13 krát 12. Když vynásobíme jmenovatele 12, tak musíme vynásobit 12 také čitatel. Napíšu tedy čitatel jako 6 krát 12. Podívejte, zde jsme vynásobili čitatele a jmenovatele 13. Tady jsme je vynásobili 12. Jak jsem věděl, že to mám vynásobit 12? Společný jmenovatel je 13 krát 12. Tady jsem vynásobil jmenovatele 12, takže musím vynásobit i čitatele 12. Společný jmenovatel je 13 krát 12. Ale tady to musím vynásobit 13 a i čitatel musím vynásobit 13. Nyní můžeme odečítat. Můžete říct: "Hele Sale, počkej. Čemu se to všechno rovná?" Možná je to dobrý nápad. Zjistíme to nejdřív. Toto se rovná 7 krát 13. 7 krát 13 je 70, plus 21. Je to 91 lomeno (12 krát 13). Teď toto, nenaučil jsem se nazpaměť násobilku 13. Víme, že 12 krát 12 je 144. Přidáte ještě jednou 12 a získáte 156. 156. Takže 91/156 je úplně to samé jako 7/12. Jen jsem vynásobil čitatel a jmenovatel 13. A od toho odečteme (6 krát 12). 6 krát 12 je 72. 72 lomeno ... Už víme, kolik je 12 krát 13 nebo kolik je 13 krát 12. Je to 156. Teď když máme společný jmenovatel, tak to můžeme napsat, že se to rovná (91 minus 72) lomeno 156. Napíšu to neutrální barvou. ... lomeno 156. 92 minus 72 by bylo 20. Minus 1, takže to bude 19/156. Takže se to bude rovnat 19/156. A pokud vím... 156 není dělitelné 19. Ujistím se, že 156 nějakým zázrakem není násobkem 19, takže by to šlo vykrátit. 19 je skoro 20. Zkusíme, jestli by to šlo 7krát. 7 krát 9 je 63. 7 krát 1 je 7. Plus 6 je 13. Podíváme se na rozdíl. Vlastně se to tam ještě jednou vejde. Uděláme to 8krát. 8 krát 9 je 72. 8 krát 1 je 8. Plus 7 je 15. Ano, dostanete zbytek, takže to nejde beze zbytku. Není to dělitelné 19. Nemají žádné jiné společné dělitele. Zjednodušili jsme to, jak nejvíce to jde. Výsledek je 19/156.
video