Zlomky
Zlomky (46/67) · 4:54

Příklad: Rozdíl 2 smíšených čísel 2 Odečti smíšená čísla 8 2/3 minus 5 5/6.

Chtějí, abychom odečetli tato dvě čísla a zjednodušili odpověď a napsali ji jako smíšené číslo. Uděláme to dvěma způsoby. První je, že obě čísla převedeme na nepravé zlomky a uvidíme, co dostaneme. A druhý způsob je, že odečteme celočíselné části a pak zlomkové části a uvidíme, co dostaneme. Takže nejdřív oboje převedeme na nepravé zlomky. Nejdřív převedeme 8 a 2/3 na nepravý zlomek. Ve jmenovateli je 3. A 3 krát 8 je 24. 24 plus 2 je 26. Takže 8 a 2/3 je totéž jako 26/3. A 5 a 5/6, které budeme odečítat. V jmenovateli budeme mít 6. 6 krát 5 je 30. 30 plus 5 je 35. Zjednodušilo se to na nepravý zlomek 35/6. K odčítání potřebujeme najít společného jmenovatele. 3 a 6 nejsou stejným jmenovatelem, ale obojí je dělitelem 6. 6 je nejmenší společný násobek 3 a 6. Obojí převedeme na něco lomeno 6. Takže 26/3, když to dáme lomeno 6, abychom z 3 měli ve jmenovateli 6, tak musíme násobit 2 a totéž uděláme v čitateli. Násobíme 2 krát 26, což je 52. Bude to tedy 52/6 minus... Nemusíme měnit ten oranžový. To už je lomeno 6. Minus 35/6. To se rovná... Kolik je 52 minus 35? Když k 35 přičtete 5, dostanete 40. Plus 15 nám dá 50 a my chceme o 2 víc, takže to bude 17. Takže je to 17/6. To je nepravý zlomek. Pokud to chceme smíšeným číslem, řekneme si: Kolikrát se 6 vejde do 17? 6 krát 2 je 12, to je tedy v pořádku. 6 krát 3 je příliš velké. To je 18. Takže se to vejde 2krát. 2 krát 6 je 12 a 5 vám zbude, že? Abyste z 12 dostali 17, potřebujete 5, takže vám 5 zbude. Můžete říct, že 6 se do 17 vejde 2krát, zbytek 5, takže 17 lomeno 6 je (2 a 5/6). Hotovo! Toto je způsob s nepravými zlomky, který vždy funguje. Někdy je to snazší, někdy těžší, Ale vždy to funguje. Ve skutečnosti oba způsoby vždy fungují, ale mám tendenci dělat to tímto. Udělejme to oddělením celočíselných a zlomkových částí. Nejdřív můžeme spočítat 8 minus 5. Uděláme to tak. 8 minus 5, to je odčítání celočíselných částí. Plus (2/3 minus 5/6). Teď, 8 minus 5, to je jednoduché. To jsou 3. A pak tady, i když, máme zajímavé... Dobře, zkusme na to přijít. Udělám to v jiné barvě. Chceme tady společný jmenovatel a už vidíme, že 6 je nejmenší společný násobek 3 a 6, takže můžeme napsat oba zlomky s 6 ve jmenovateli. 5/6 už 6 ve jmenovateli má. S tím nemusíme nic dělat. Abychom z 3 dostali 6 ve jmenovateli, tak musíme násobit 2 a totéž uděláme s touto 2. 2 krát 2 je 4. To nám dá 4/6 minus 5/6, a to se rovná... To jsme ještě nebrali: zápornému číslu. Když od 4 odečtete 5, dostanete se pod 0. Pokud nechceme počítat se záporným číslem, tak můžeme udělat to, že ... A se stejným postupem jsme se již potkali u písemného násobení. .... že si přepíšeme tuto 3. Proto to může být někdy trochu ošemetné. Udělám to tady. Nakreslím čáru, aby se nám ty dva způsoby nepomíchaly. Můžeme přepsat 3 jako 2 plus 1, ale místo 1 můžeme napsat 6/6, ano? 6 lomeno 6 je 1, plus 2 jsou 3. A teď když to přičteme k těmto dvěma, tedy 4/6 minus 5/6. Co se stalo? Když sečteme 6/6 a 4/6 a pak od toho odečteme 5, tak dostaneme kladné číslo. Takže to uděláme. Přepíšeme si sem 2. Takže je to 2 plus, a pak lomeno 6 máme: 6 plus 4... Napíšu to. 6 plus 4 minus 5. Čemu se to bude rovnat? Toto bude 2 a co lomeno 6? A lomeno 6... 6 plus 4 je 10 minus 5 je 5. Takže máte 2 a 5/6, což je úplně to samé, co jsme dostali prvním způsobem.
video