Zlomky
Zlomky (12/67) · 3:21

Porovnávání zlomků se stejným čitatelem nebo jmenovatelem Je větší zlomek 4/5 nebo 5/7? A co 3/9 nebo 3/4?

video