Zlomky
Zlomky (32/67) · 4:30

Násobení záporných a kladných zlomků Vyzkoušíme si násobení dvou zlomků všech možných variant polarit - tedy kladných či záporných znamének.

video