Zlomky
Zlomky (7/67) · 4:15

Příklad: Převod zlomků na stejného jmenovatele Převedeme zlomky na stejné jmenovatele, abychom je pak vzájemně mohli porovnat.

Ty a tví přátelé vyrábíte jmenovky pro přiřazení židlí na večeři. Každý z vás dostane stejný kus papíru a začne vybarvovat políčka voskovkami. Ty začínáš vybarvovat modrou. Tvůj kamarád Micah začíná zelenou, Joelle začíná s červenou, Holden začíná s růžovou, a Kate s fialovou. Po prvním vybarvení, kdo bude mít vybarvenou stejnou část jako ty? Podíváme se na náš papír. Na kolik částí je papír rozdělen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 stejných částí. A kolik z nich je vybarveno modrou? Pojďme se podívat. 1, 2, 3, 4 stejné části jsou vybarveny modrou. Takže chci zjistit, kdo z mých kamarádů má také vybarveny 4/6 papíru modrou barvou. Nebo, pokud se na problém podívám jinak, chci vědět, kdo má vybarvenou stejnou část papíru jako já, ale libovolnou barvu. Podívejme se nejprve na Micah. Jeho papír je rozdělen do tří stejných částí a vybarvil 2 z částí zeleně A teď jsou 4/6 a 2/3 to samé? On měl 3 stejné části. Já jich měl 6 Pokud bych sjednotil všechny tyto části do dvojic, respektive kdybych počet částí vydělil dvěma. Takže všechny sjednotím do dvojic. Pak budu mít 1, 2, 3 stejné části. A když dám modré části do skupin po 2, budu mít 1,2 z nich vybarvené modře. Jak čitatel, tak jmenovatel vydělím dvěma, a dostanu 2/3, což je stejný zlomek jako má Micah. Další možnost je, že rozdělíte každou část Micaha na dvě části. Když rozdělíte tohle na 2 části, tohle na 2 části a tohle na 2 části, kolik má částí celkem? Měl 3, a teď každá z těchto částí je rozdělena ještě na 2. Takže můžeme násobit 2 abychom dostali 6. Tohle je násobení 2. A teď každá z těch dvou zelených je rozdělena na další 2. Můžeme opět násobit 2 a dostaneme 4. Takže 2/3 a 4/6 je to samé. Z toho vyplývá, že Micah vybarvil stejnou část jako já. Pojďme se podívat, jestli jsou ještě nějaké zlomky stejné Joelle vybarvila 4, 4 ze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 ze 7. Není jasné, jestli můžeme násobit nebo dělit tento čitatel a tento jmenovatel. Nezapomeňte, že to musí být stejné číslo, aby se nezměnila hodnota zlomku a byla rovná 4/6. Vybarvila stejný počet částí, ale velikost každé její části je jiná. 4/7 jsou tím pádem jiné než 4/6. Tím můžeme Joelle vyřadit. Holden vybarvil 3 z 5 částí. Opět není jasné, zda můžu násobit jak čitatele, tak jmenovatele něčím, abych z 3/5 dostali 4/6, takže tyto opět nejsou stejné. A pak Kate vybarvila 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 z 11. Opět se mohu pokusit udělat z čitatele 4, abych mohl dělit 2. Ale pokud bych vydělil jmenovatele 2, dostanu něco divného. Dostanu 4 děleno 11, děleno 2, a 11 děleno 2 je 5,5. A to není to samé jako 4/6. Takže to také není stejné. Což znamená že jen já a Micah jsme vybarvili stejnou část.
video