Zlomky
Zlomky (27/67) · 6:22

Příklad: Sčítání smíšených čísel s různými znaménky Sečteme tři smíšená čísla, z nichž jedno bude záporné.

Navazuje na Záporná čísla.
video