Zlomky
Zlomky (29/67) · 3:49

Příklad: Slovní úloha na odčítání smíšených čísel: rajčata Silva pěstuje na zahradě různé druhy rajčat. Pro radost měří jejich průměr. Jaký je rozdíl mezi průměrem Melounového a Balkónového rajčete?

Silvia pěstuje rajčátka a studuje jejich výšku. Toto je její měření. Rajčátko "B" má výšku 3 a 1/4 stopy. Rajčátko "R" měří 2 a 7/8 stopy, rajčátko "C" měří 3 a 1/2 stopy. A je nám kladena otázka: Jaký je rozdíl mezi výškami rajčátka "B"... To je toto rajčátko. ... a výškou rajčátka "R"? Máme zjistit rozdíl výšek mezi těmito dvěma rajčátky. Takže výška rajčátka "C" je v tom to případě pro nás nedůležitá. Chtěli bychom tedy zjistit rozdíl těchto dvou výšek. Chceme odečíst tu menší od té větší. Ve skutečnosti se tedy snažíme vypočítat 3 a 1/4 (tři a jedna čtvrtina) minus 2 a 7/8. (dva a sedm osmin) První věc, co je potřeba udělat, je přepsat obě čísla do tvaru smíšeného čísla. Pardon, oni už jsou ve tvaru smíšeného čísla... ... přepsat obě čísla do klasických zlomků. 3 a 1/4 je totéž, jako 3 plus 1/4 což je totéž jako 12/4 plus 1/4. To je stejné číslo jako 3 a 1/4. A od toho odečteme 2 a 7/8. 2 a 7/8 je totéž, jako 2 plus 7/8. 2 se rovná 16/8 a přičteme 7/8. Ve skutečnosti tedy chceme vyřešit toto. Takže: co je 12/4 plus 1/4? Je to 13/4. Třináct čtvrtin. A co je 16/8 plus 7/8? To je 23/8. Takže to bude minus dvacet tři osmin. Teď odečítáme dva zlomky. Máme ale různé jmenovatele. Nezjistíme, kolik to je, dokud nebudou mít stejné jmenovatele. Co je tedy nejmenší společný násobek těchto dvou jmenovatelů, 4 a 8? Jaké nejmenší číslo je dělitelné jak číslem 8, tak číslem 4? Jednoduše 8 je dělitelná 8 a je také dělitelná 4. Pokud se nám podaří přepsat 13/4 tak, aby ve jmenovateli byla 8, problém je vlastně téměř vyřešen. Pojďme to tedy zkusit. Přepíšeme obě čísla tak, aby měla číslo 8 ve jmenovateli. Toto číslo už 8 má. Napíšu si 13/4 s číslem 8 jako jmenovatel. Abychom ze 4 udělali 8, musíme vynásobit jmenovatel 2. Aby se nezměnila hodnota zlomku, musíme vynásobit čitatel úplně stejnou hodnotou. Musíme násobit také 2. Stane se z toho tedy 26/8. Od 26/8 nyní odečteme 23/8. Budou z toho tedy osminy, 26 minus 23 To se rovná 3. Zasloužíme si fanfáru! Takže výsledek jsou 3/8 (tři osminy) Rozdíl výšek mezi rajčátkem "B" a rajčátkem "R" jsou 3/8. V celém výpočtu jsme používali jednotky "stopa", jsou to tedy tři osminy stopy.
video