Zlomky
Zlomky (33/67) · 3:15

Násobení jako měřítko velikosti Porovnáme tři zlomky: 2/3 krát 7/8, 8/7 krát 2/3 a (5 krát 2)/(3 krát 5). Ukážeme si, jak můžeme jednoduše říct, který z výsledků je nejmenší a který největší.

Navazuje na Záporná čísla.
video