Zlomky
Přihlásit se
Zlomky (40/67) · 3:16

Převádění smíšeného čísla na nepravý zlomek 2 Naučte se, jakým postupme můžeme převést smíšené číslo na zlomek. Tento zlomek bude nepravý, tedy bude mít čitatel větší než jmenovatel.

Napište 5 a 1/4 jako smíšený zlomek. Nepravý zlomek je zlomek v základním tvaru, kde čitatel je větší než jmenovatel. Tohle není zlomek v základním tvaru. Máme tu celé číslo společně se zlomkem, takže to je smíšené číslo. Takže se zamysleme, jak 5 a 1/4 vlastně vypadá, a přepíšu to. Takže se bavíme o 5 a 1/4, doslova (5 a 1/4) nebo (5 plus 1/4), a to je to, co 5 a 1/4 zastupuje. Takže se zamysleme nad 5. 5 je 5 celků, takže jestli přemýšlíte nad koláči, nakreslíme si 5 koláčů. Nakrájím tyhle koláče na čtvrtiny, vzhledem k tomu, že se bavíme o čtvrtinách. Nakrojím ho přesně tady. Takže to máme jeden koláč. Teď ho rozkopíruju. Uložím a kopíruju. Takže mám 2 koláče, potom 3, pak 4 a konečně 5 koláčů. Tohle zastupuje moje 5. 5 doslova znamená... Takhle to vše zakroužkuju. Tohle je ta 5. Doslova co tahle 5 znamená. Zastupuje 5 celých koláčů. Rozkrojil jsem každý koláč na 4 díly, takže vidíte, že každý díl zobrazuje čtvrtinu. Kolik dílů mám v těchto 5 koláčích? Mám 4 díly na každý koláč. Napíšu to celé. 4 díly v koláči, krát 5 a to se rovná 20 dílkům. Nebo také jinak, když každý díl je 1/4, tak se tohle také rovná 20 krát 1/4, což lze napsat jako 20/4. Takže máme 5 koláčů rovno 20 čtvrtinám. Zapíšu to tak. 20/4. Můžem také napsat 20 lomeno 4. Napsal jsem opět to samé. Ale to je to, co 5 reprezentuje. 20/4 nebo-li 20 dílů, kde každý díl je 1/4. A tahle 1/4 doslova znamená o jednu víc. Jednu čtvrtinu koláče, jeden další dílek. Takže nakreslím další koláč. To je on. Rozkrojím ho na 4 díly. Ale tahle 1/4 znamená jen jeden z nich, že? Tohle je jeden ze 4 dílů. Jmenovatel nám říká, kolik dílů má celek, a tahle 1 nám říká, kolik jich je. Takže je to tenhle 1 dílek. Tohle je 1/4. Takže když napíšeme 5 a 1/4, a právě jsme viděli, že 5 tady je 20/4. Takže to můžeme přepsat. Napíšu to takhle. (5 a 1/4) se dá přepsat na (5 plus 1/4), což je to samé jako... Viděli jsme, že 5 koláčů je to samé jako 20/4. A abychom viděli, že je to to samé, vydělíte 20 čtyřmi. Vyjde vám 5 bez zbytku. Takže 5 je 20/4 a tohle plus 1/4, je to samé jako tohle plus 1/4. Takže mám 20/4 a přičtu další 1/4, kolik mám čtvrtin? Mám jich 21. Mám 21/4. Nebo jinak, tahle 5... To je 20 dílků koláče. Můžete si je spočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ale rychlejší je říct, že máme 5 koláčů. Každý z nich má 4 dílky. 5 krát 4 je 20. Tahle 1/4 je jeden dílek, takže plus 1 dílek, dohromady máme 21 dílků. Takže máme 21 dílů, kde každý je 1/4, takže můžeme říct 21 krát 1/4 nebo taky 21/4 koláče. Ať už o tom přemýšlíme jakkoliv, vyřešili jsme tento příklad. Máme nepravý zlomek. Napsali jsme 5 a 1/4 jako nepravý zlomek. Dost podrobně jsem se snažil vám ukázat, co 5 a 1/4 přesně znamená, jak vypadá, ale existuje i přímočarý způsob převodu na smíšený zlomek. Označím to barevně. Máte číslo 5 a 1/4 a chcete ho převést na nepravý zlomek. Takže ponecháte stejný jmenovatel, čímž se vám tahle 'lomeno 4' dostane sem. Čitatel z předchozí zlomkové části vám zůstane tady. A 'lomeno 4' se vám dostane sem. Takže to bude 1 plus celočíselná část krát váš jmenovatel. Takže 1 plus... nebo počkat, napíšu to jak o tom uvažuji já. Vezmu si 4 krát 5. Zapíšu to tady takhle barevně. 4 krát 5 a pak přičtu tenhle čitatel. Takže doslova mám 4 krát 5 plus 1, což je... Což se rovná 4 krát 5 je 20, plus 1 je 21, celé lomeno 4, což je 21/4. A tohle je ten rychlý způsob. Děláme úplně to stejné, co předtím tady, akorát to bylo pomaleji. Takže tvrdíme, dobře, 5 celků, to je vlastně 20/4, takže vezmu 5 a řeknu si, že to je 5 krát 4, a ještě 1/4 mám tady, takže 4 krát 5 plus 1 je 21.
video