Zlomky
Zlomky (40/67) · 3:16

Převádění smíšeného čísla na nepravý zlomek 2 Naučte se, jakým postupme můžeme převést smíšené číslo na zlomek. Tento zlomek bude nepravý, tedy bude mít čitatel větší než jmenovatel.

Navazuje na Záporná čísla.
video