Zlomky
Zlomky (64/67) · 3:37

Vysvětlení principu dělění zlomků jinými zlomky Na číselné ose si vysvětlíme dělení dvou zlomků jako násobení převrácenou hodnotou. A jak vypadá taková převrácená hodnota zlomku? A proč takovou úpravu při počítání můžeme udělat?

Navazuje na Záporná čísla.
video