Zlomky
Přihlásit se
Zlomky (19/67) · 20:00

Rozdíl zlomků se stejnými jmenovateli Jak se odčítají zlomky? V tomto videu si ukážeme tu nejjednodušší možnou variantu - rozdíl zlomků se stejným jmenovatelem.

Máme odečíst a pak zjednodušit odpověď. Příklad zní 8/18 minus 5/18. Odečítání zlomků je velmi podobné sčítání zlomků. Pokud máme stejný jmenovatel, pak jmenovatel ve výsledném zlomku bude stejný jako jmenovatel dvou čísel, které odečítáme, takže 18. A čitatel bude rozdíl čitatelů. Takže, v tomto případě to je 8 minus 5, a to se rovná 3/18. Což je odpověď, ale zlomek ještě není v základním tvaru, protože 3 i 18 jsou čísla dělitelná 3. Obě čísla vydělme 3. Takže vydělíme 3 třemi, vydělíme 18 třemi a dostaneme 3 děleno 3 je 1. 18 děleno 3 je 6, dostáváme 1/6. A pro představu nakreslím 18 dílků. Nakreslím 18 dílků. Možná to nebude úplně úhledné, ale budu se snažit. Nakreslím 6 tímto směrem. Takže tady jsou 3. A tady jsou další 3, takže celkem 6 částí. A teď to rozdělím na 3 sloupce. Tak, a je to. Máme 18 dílů. A 8 lomeno 18 se rovná 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To je 8/18. A chceme odečíst 5/18, takže odečteme 1, 2, 3, 4, 5. Co nám zbylo? Zůstaly nám to 3/18, ty máme tady. 3/18 nám zůstaly. Pokud nyní spojíme 3/18 do jednoho kousku, kolik takto velkých kousků máme? Toto je jeden z těch větších. A kde jsou ty ostatní? No, zde je také jeden velký kousek. Zde je další a další a další a ještě jeden. Pokud jste původně měli 18 kousků a seskupili jste je po 3, zůstává 6 kusů. Snad vidíte, že každý řádek je nyní jedním z těchto kousků a ten modrý je přesně 1/6, takže 3/18 je 1/6.
video