Zlomky
Zlomky (10/67) · 20:00

Nejmenší společný jmenovatel zlomků Jak sečíst nebo odečíst zlomky s různými jmenovateli? Lze úloha převést na součet či rozdíl zlomků se stejnými jmenovateli? Ukážeme si, že pro všechny zlomky v součtu nebo rozdílu je třeba najít ekvivalentní zlomky, které budou mít stejného jmenovatele.

Navazuje na Záporná čísla.
video