Zlomky
Zlomky (38/67) · 1:41

Pravé a nepravé zlomky Čemu říkáme pravý nebo nepravý zlomek? V tomto videu si tyto pojmy zadefinujeme a určíme, zda je 15/8 zlomek pravý či nepravý.

Určete, zda 15/8 je pravý nebo nepravý zlomek. Tady si připomeneme, co je pravý a nepravý zlomek. Je snadné je od sebe rozeznat. O pravý zlomek se jedná, pokud je čitatel... Číslo tady nahoře ve zlomku je čitatel. ...pokud je váš čitatel... Označím čitatele a jmenovatele. Pokud máte pravý zlomek, čitatel je menší než jmenovatel. Pokud je čitatel menší než jmenovatel. A pokud nemáte pravý zlomek, nebo máte-li nepravý zlomek, pak je čitatel větší než nebo rovný jmenovateli. A tady jsou všechna čísla kladná. Ale pokud byste měli zde záprorná čísla, řekli byste si, že u pravého zlomku je absolutní hodnota čitatele menší než absolutní hodnota jmenovatele. A u nepravého zlomku je absolutní hodnota čitatele větší nebo rovna absolutní hodnotě jmenovatele. Zapíšu to. Abychom byli ještě přesnější. Protože záporná čísla můžete mít v čitateli i jmenovateli. Tak, vraťme se k našemu příkladu. 15 je jasně větší nebo rovno 8. 15 ≥ 8. Takže se jedná se o nepravý zlomek.
video