Zlomky
Přihlásit se
Zlomky (35/67) · 2:09

Příklad: Slovní úloha na násobení 2 zlomků Podle receptu potřebujeme 3/4 hrnku vloček. Pečeme ale z poloviční dávky. Kolik vloček budeme potřebovat?

V receptu na banánové muffinky s ovesnými vločkami je uvedeno 3/4 hrnku vloček. Muffinky ale děláte jen z poloviční dávky. Kolik vloček byste měli použít? Pokud je v receptu 3/4 hrnku a pečete z poloviční dávky, měli byste přidat půlku ze 3/4, je to tak? Potřebujete polovinu z množství ovesných vloček v receptu. Potřebujete 1/2 ze 3/4. Jen tedy vynásobíte 1/2 krát 3/4 a to se rovná... Vynásobíte čitatele, 1 krát 3 je 3, a jmenovatele, 2 krát 4 je 8. A jsme hotovi! Potřebujeme 3/8 hrnku ovesných vloček. Pojďme si to lépe ukázat, abychom si to ještě víc ujasnili. Nakreslím, jak by mohly 3/4, nebo kolik vloček byste potřebovali normálně, pokud byste se chystali upéct celou dávku v receptu. Nakreslím to. Řekněme, že toto představuje celý hrnek a pokud ho rozdělíme na čtvrtiny... Rozdělím to trochu lépe. Pokud máme takovéto rozdělení, tak 3/4 představují 3 tyto části: 1, 2, 3. Tolik je to ovesných vloček. A vy potřebujete polovinu, je to tak? Protože pečete jenom z půlky tohoto receptu. Tohle můžeme rozdělit na poloviny. Udělám to novou barvou. Běžně byste použili oranžové množství vloček, ale pečete z poloviční dávky, takže potřebujete jen polovinu ovesných vloček. Potřebujete tedy toto množství vloček. A teď se zamysleme nad tím, kolik to je v poměru k celém hrnku. Můžeme to udělat tak, že rozdělí každou z těchto čtyř částí nebo z těchto 4 dílů hrnku na osminy hrnku. Podíváme se, co se stane, když to uděláme. Dělíme vlastně každý z dílů, každou čtvrtinu na dva díly. Rozdělíme každý z nich na 2. Tohle je první kousek. Rozdělíme ho na 2 části, teď to jsou 2 kousky. A pak je tu druhý kus. tento. Rozdělíme ho na 2 kousky. A třetí kus také rozdělíme na 1, 2 kousky. a pak je tu čtvrtý kus nebo čtvrtá část a tu rozdělíme na 2 části. A teď jaký je tohle zlomek z celku? Máme tu teď 8 kusů, je to jak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, protože jsem každý z těchto 4 znovu rozdělili, dohromady na 8, a tak teď máme 8 ve jmenovateli a vzali jsme půlku ze 3/4. Vzpomeňte si, 3/4 byly oranžové. Ujasníme si to, protože tenhle obrázek je matoucí. Tohle byly 3/4. 3/4. Tahle fialová plocha je 1/2 ze 3/4. Ale přemýšlejme o tom jako o osminách. Kolik je to těchto částí z 8? Máte zde jednu část z 8, 2 části z 8, 3 části z 8. Takže to je 3/8. Snad to dává smysl a už tušíte co to znamená, když vezmete 1/2 ze 3/4.
video