Zlomky
Přihlásit se
Zlomky (57/67) · 3:01

Příklad 2: Převod zlomků na desetinná čísla Převedeme zlomek 11/25 na desetinné číslo. Ukážeme si postup pomocí klasického dělení a pak jeden rychlejší způsob.

Pojďme zkusit zapsat zlomek 11/25… Můžeme říci i 11 pětadvacetin. …jako desetinné číslo a zaokrouhlit ho na tisíciny. Na 11/25 se můžeme dívat i tak, že je to to samé jako 11 děleno 25, takže můžeme doslova rozdělit 11 na 25 částí. A cokoliv nám vyjde, bude desetinným vyjádřením 11/25. Vzhledem k tomu, že se budeme pohybovat v číslech menších než 1,… Půjdeme na řády desetin, setin a tisícin. …tak přidáme nějaké nuly za desetinnou čárku k této 11. A teď začneme dělit. 25 se nevejde do 1. 25 se nevejde do 11. 25 se vejde do 110. 25 se vejde do 110 čtyřikrát. 4 krát 25 je 100. Necháme tady desetinnou čárku a napíšeme 0,4. 4 krát 25 je 100 a nyní můžeme odčítat: 110 mínus 100 je 10. A teď můžeme připsat ze shora další 0. 25 se do 100 vejde přesně čtyřikrát. 4 krát 25 je 100. Pak odečteme a dostaneme 0. Ani jsme to nemuseli zaokrouhlovat. Tento zlomek je přesně 0,44.
video