Zlomky
Zlomky (57/67) · 3:01

Příklad 2: Převod zlomků na desetinná čísla Převedeme zlomek 11/25 na desetinné číslo. Ukážeme si postup pomocí klasického dělení a pak jeden rychlejší způsob.

video