Zlomky
Zlomky (58/67) · 3:32

Převod procent na desetinné číslo a zlomek Jak převedeme 18% na zlomek nebo desetinné číslo?

Navazuje na Záporná čísla.
video