Zlomky
Zlomky (58/67) · 2:41

Převod procent na desetinné číslo a zlomek Jak převedeme 18% na zlomek nebo desetinné číslo?

video