Součin funkcí f(x) = 7x - 5; g(x) = x^3 + 4x; Jaký je součin těchto funkcí?

video