The Gates Notes: Žáci z Los Altos mluví o svých zkušenostech s Khan Academy (The Gates Notes)

video