Čísla
Přihlásit se
Čísla (1/9) · 7:31

Princip desítkové soustavy Můžeme zapsat množství jinak než slovy? V tomto videu si vysvětlíme princip zápisu pomocí čísla. Ukážeme si, jak použít deset symbolů (číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9) k zapsání libovolného množství.

Chceš počítat dny od tvých posledních narozenin, protože chceš vědět, před jak dlouhou dobou byly. Proto první den po svých narozeninách nakreslíš na zeď čárku a další den další čárku a následující den další čárku. A v ten den se zeptáš, kolik to už bylo dní? Byly to jeden, dva, tři dny. Lze říci, že tato skupina symbolů vyjadřuje číslo tři. A pak pokračuješ. Čtvrtý den přidáš čárku a pátý den další čásku. A takto den co den pokračuješ. Každý den přidáš další čárku. Toto je první a nejzákladnější způsob, jak vyjádřit číslo. Číslo je vyjádřeno počtem čárek. Po několika dnech se tedy dostaneš sem a chceš vědět, kolik to bylo dní. Prostě jen spočítáš čárky. Spočítáš jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct dnů. Sice mi při tomto zápisu nějakou dobu trvalo si spočítat, že je to sedmnáct, ale vypadá to, že to funguje, takže pokračuješ den za dnem. Každý den uděláš čárku na stěně, abys spočítal dny po svých narozeninách. Jeden den si uvědomíš, že s přibývajícími dny je zjišťování počtu dní obtížnější. A nejen to, zabere to mnoho místa na tvé stěně. Přál bys si, aby existoval jednodušší způsob, jak zapsat číslo, které zde máš. Nejdříve se tedy zamyslíme nad tím, jaké je to vlastně číslo. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, dvacet jedna, dvacet dva, dvacet tři, dvacet čtyři, dvacet pět, dvacet šest, dvacet sedm, dvacet osm, dvacet devět, třicet, třicet jedna, třicet dva, třicet tři, třicet čtyři, třicet pět, třicet šest, třicet sedm. Přeješ si, aby existoval jednodušší způsob, jak zapsat toto číslo, které teď nazýváme třicet sedm. Bez znalosti čísel bys to asi nenazval třicet sedm. Ukázal bys a řekl toto číslo. Tento počet dní od mých narozenin. Co když existuje jednodušší způsob, jak seskupit čísla. Mám deset prstů na ruce. Co kdybych čárky seskupil po deseti a pak bych řekl, kolik mám skupin po deseti a kolik čárek mi přebývá. Možná to bude jednodušší způsob, jak vyjádřit toto množství. Zkusíme to. Takže jedna, dva, ..., devět, deset. To je skupina po deseti. A pak jedna, dva, ..., devět, deset. Toto je další skupina po deseti. A pak máme jedna, dva, ..., devět, deset. A to je další skupina po deseti. A nakonec máme jedna, dva, ..., šest, sedm. Už nám to nedá celou skupinu po deseti, takže to nezakroužkujeme. Jen tím že to takto zakroužkujeme, tak je o moc jednodušší si uvědomit, kolik dní už uplynulo. Nemusíte všechno počítat. Stačí si uvědomit, že tu máme jednu skupinu po deseti, druhou skupinu po deseti, třetí skupinu po deseti. Nebo také jedna, dvě, tři desítky a to je třicet. A pak máme dalších jedna, dva, ..., šest, sedm. Máme tedy třicet a pak sedm. Pokud tedy rozumíš slovům, které teď používáme. A to je to, co naše číselná soustava dělá, využívá deset číslic, které známe a jsou to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Desítková soustava nám umožňuje použít deset číslic k vyjádření jakéhokoliv čísla a to velmi rychle a jednoduše tak, aby tomu náš mozek rozuměl. Pokud chceme vyjádřit tyto tři desítky, tak dáme číslici 3 na místo pro takzvané desítky. A pak dáme zbytek ... Jedna, dva ..., šest, sedm. Pak dáme 7 na místo jednotek. A jak poznáte, které místo je které? První místo zprava jsou jednotky a o jedno místo doleva jsou desítky. A ještě o jedno místo doleva jsou stovky. Ale to se naučíme až v dalších videích. Toto číslo nám vlastně říká to stejné jako tyto čárky. Toto nám říká, že máme 3 desítky. jedna, dva, tři. tři desítky. tři skupiny po deseti a pak dalších sedm jednotek, takže bychom to mohli přepsat jako ... Toto je rovné 3 desítkám plus 7 jednotkám. Jinak řečeno, co jsou 3 desítky? Pokud použijeme stejnou číselnou soustavu pro zapsání 3 desítek, tak to zapíšete jako 30. A 7 jednotek ... Pokud použijete stejný číselný systém. ... byste zapsali jako 7. To jsou všechno rozdílné způsoby, jak zapsat číslo třicet sedm. Doufám, že vám to pomůže ocenit, jak elegantní je desítková soustava. I číslo třicet sedm zapsané pomocí čárek je velmi obtížné přečíst a představte si mnohem větší číslo jako je tisíc padesát dva. Představte si, že byste pokaždé počítali tolik čárek. Ale díky desítkové soustavě nemusíte.
video