Dělitelé a násobky
Dělitelé a násobky (10/13) · 13:48

Příklady: Dělitelnost Pokud víme, že nějaká čísla jsou dělitelná 20 a 12, jaký mi čísly ještě budou dělitelná? Dva příklady tohoto typu vyřešíme s pomocí rozkladu na prvočísla.

Navazuje na Dělení.
video