Dělitelé a násobky
Dělitelé a násobky (6/13) · 5:17

Hledání dělitelů a násobků Budeme hledat dělitele čísla 154 a násobky čísla 14.

Navazuje na Dělení.
Ktéré z následujících čísel je činitelem čísla 154? Jestliže je číslo činitelem 154, poznáme to tak, že jím číslo 154 vydělíme a nebudeme mít žádný zbytek. Nebo se na to můžeme dívat jinak, číslo je činitelem 154, pokud je 154 násobkem toho čísla. Pojďme se tedy podívat na tato čísla a rozhodneme, které z nich můžeme označit za činitele. Je možné vydělit 154 číslem 3 beze zbytku? Nebo jinak, je 154 násobkem čísla 3? Zanedlouho zjistíte, že jde vlastně jednoduše zjistit, zda je něco dělitelné číslem 3 součtem jednotlivých číslic, a pokud součet je dělitelný 3, samotné číslo bude také. Zde máme 1 plus 5 je 6 a 6 plus 4 je 10. 10 není dělitelné 3. Ale pokud jste si to nechtěli takto zjednodušit, máme tu mnoho videí, ve kterých se tomu budeme věnovat, můžete zkusit vydělit 154 třemi. 3 se do 1 nevejde. Do 15 se vejde 5krát. 5 krát 3 je 15. Odečteme. Potom nám zbyde 0. Potom rozdělíme 4, 3 se vejde do 4 jednou, 1 krát 3 jsou 3. Odečteme a máme zbytek 1. Je tedy zcela jasné, že 3 není činitelem 154. Co takové číslo 5? Jakýkoli násobek čísla 5 bude mít v řádu jednotek buď 5 nebo 0. To můžete vidět, když napíšeme 5 krát 1 je 5, 5 krát 2 je 10, 5 krát 3 je 15, 5 krát 4 je 20, buď je 5 nebo 0 v řádu jednotek. 154 nemá v řádu jednotek ani 0, ani 5, tím pádem nebude dělitelné 5. 5 není činitel. 154 není násobkem 5. Ale číslo 6 je zajímavé. Můžete udělat to samé, vydělit 154 šesti. Ale pokud je něco dělitelné 6, Musí to být samozřejmě dělitelné 3, protože 6 je dělitelná 3. Takže můžeme číslo 6 hned vyřadit. Protože 154 není dělitelné 3, nebude dělitelné ani 6. Můžete si to vyzkoušet, jestli chcete. To samé můžeme říci o čísle 9. Pokud je něco dělitelné 9, bude to dělitelné 3. Protože 9 je dělitelná 3. Víme, že 154 dělitelné 3 není, takže můžeme 9 vyřadit také. Tím jsme vyřadili všechno. Vypadá to, že naší jedinou možností je číslo 14. Pojďme si to ověřit. Pojďme vydělit 154 čtrnácti. 14 se nevejde do 1. Do 15 se to vejde přesně jednou. 1 krát 14 je 14. Odečteme. Zbyde nám 1. Opíšeme ze shora 4. 14 se vejde do 14 jednou. 1 krát 14 je 14. A jak vidíme, nemáme žádný zbytek. Takže 14 se do 154 vejde přesně 11krát. Tudíž 11 krát 14 je 154. 154 je násobek 14. Pojďme si zkusit ještě jeden příklad. Které z těchto čísel je násobkem 14? Máme číslo 14 a snažíme se přijít na jeho násobky. Jsou tu dva způsoby, které můžeme použít. Mohli bychom jít číslo po čísle a pokoušet každé vydělit 14. Nebo bychom mohli jednoduše zjistit, jaké jsou násobky čísla 14. Pojďme to zkusit, zkusme to tím druhým způsobem. 14 krát 1 je 14. Přidáme dalších 14. 14 krát 2 je 28. A dalších 14. Přičtu 10. Což nám dá 38. A k tomu přidáme 4 a dostaneme se na 42. Potom přidáme dalších 14. Zatím jsem neviděl žádné z těchto čísel. A k tomu přidáme dalších 14. Dostaneme se na 56, to pořád není ono. Tak dalších 14. Přičteme 4 a máme 60, k tomu potom přidáme 10 a dostaneme 70. A to vypadá, že jsme našli jedno z těchto čísel. 70 je násobkem 14. 14 krát 1, 2, 3, 4, 5... 14 krát 5 je 70. .
video