Dělitelé a násobky
Dělitelé a násobky (9/13) · 4:52

Prvočíselný rozklad Co je prvočíselný rozklad? V tomto videu si zopakujeme, co jsou prvočísla a ukážeme, že lze každé číslo rozložit na jedinečný součin prvočísel. Také si ukážeme, jak lze zapsat součin do tzv. exponenciálního tvaru.

Navazuje na Dělení.
video