Dělitelé a násobky
Dělitelé a násobky (13/13) · 15:54

Příklad: Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel Slovní úlohy s nejmenším společným násobkem a největším společným dělitelem.

Navazuje na Dělení.
video