Dělitelé a násobky
Dělitelé a násobky (3/13) · 5:20

Proč funguje pravidlo o dělitelnosti 3 Zamyslel jsi se nad tím, proč funguje pravidlo, že číslo je dělitelné 3, pokud součet jeho číslic je dělitelný 3? V tomto videu si nejen ukážeme, ale i dokážeme, že to skutečně platí.

Navazuje na Dělení.
video