Sčítání a odčítání
Přihlásit se
Sčítání a odčítání (40/41) · 5:10

Odčítání z hlavy Chcete umět odčítat těžší příklady bez papíru a tužky? Ukážeme si postup, který k tomu vhodný, ale budete jej muset sami natrénovat.

Chci vám ukázat způsob, který považuji za užitečný při odečítání z hlavy. Dělám to takhle. Nemusí to být rychlejší než na papíře, ale umožní vám to mít na paměti, co děláte. Protože při písemném sčítání bývá velmi těžké si uvědomit, co se vlastně děje. Pojďme vyzkoušet několik příkladů. Počítáme 9456 mínus 7589. Způsob jakým to počítám zpaměti je: Řeknu si, že 9456 mínus 7589... Musíte si zapamatovat tato dvě čísla. Prvně si řeknu, kolik je 9456 mínus jen 7000? Je to docela jednoduché, protože odečítáme jen 9000 mínus 7000. Můžu tedy tohle škrtnout a odečíst 7000. Dostávám 2456. V hlavě si tedy řeknu, že 9456 mínus 7589 je totéž... Pokud jsem odečetl 7000. ...jako 2456 mínus 589. Zbavil jsem se 7 tisíc. V podstatě jsem je odečetl z obou těchto čísel. Teď budu pokračovat a 2456 mínus 589, takže odečtu 500 od obou těchto čísel. Když odečtu 500 ze spodního čísla, tak pětka zmizí. A když odečteme 500 od horního čísla, co se stane? Kolik je 2456 mínus 500? Nebo, snadněji... Kolik je 24 mínus 5? Devatenáct. Takže výsledek bude 1956. Posunu nahoru obraz. Takže je to 1956. Můj původní příklad se změnil na 1956 mínus 89. Nyní mohu odečíst z obou čísel 80. Odečítám-li 80 ze spodního čísla, tak osmička zmizí. 89 mínus 80 je jen 9. Odečtu 80 z horního čísla a mohu si říci, kolik je 185 minus 8? 195 mínus 8... 95 mínus 8 je 87, takže 195 mínus 8 bude 187 a pak ještě tady zbývá 6. Takže v podstatě jsem řekl: 1956 mínus 80 je 1876. Z našeho příkladu zůstalo 1876 mínus 9. A to už spočítáme z hlavy. Kolik je 76 mínus 9? Kolik to je? 67. Takže naše konečná odpověď je 1867. A jak vidíte, není to nutně rychlejší než způsob než jsme použili v jiných vidích. Ale důvod, proč se mi to líbí je, že v jakékoli fázi si stačí pamatovat dvě čísla. Musím si pamatovat své nové horní číslo a nové spodní číslo. Mé nové spodní číslo je vždy jen zbytek číslic z původního spodního čísla. Takhle rád počítám z hlavy. Teď to pro ověření správného výsledku a možná také pro srovnání vyřešíme tradičním způsobem. 9456 mínus 7589. Běžný způsob řešení... Rád si připravím převody než začnu odečítat, abych snadněji převáděl mezi řády. Podívám se na všechny čísla nahoře, jestli jsou větší než čísla pod nimi. A začínám napravo. 6 rozhodně není větší než 9, takže musím převést. Tak převedu 10 nebo si "půjčím" 1 z místa pro desítky, které je nakonec 10. Takže ze 6 se stává 16 a z 5 jsou 4. Pokračuji u desítek. 4 musí být větší než 8, tak si půjčím 1 z řádu stovek. Pak ze 4 dostaneme 14 nebo 14 desítek, protože jsme ve sloupci pro desítky. A z této 4 se stane 3. Tyto dva sloupce vypadají dobře, ale tady mám 3, což je méně než 5. To není v pohodě, tak musím znovu převést. Ze 3 se stane 13 a tahle 9 se změní na 8. A teď jsem připraven odčítat. 16 mínus 9 je 7. 14 mínus 8 je 6. 13 mínus 5 je 8. 8 mínus 7 je 1. A naštěstí dostáváme správnou odpověď. Chci, aby to bylo jasné. Neexistuje lepší způsob, jak to udělat. Tímto způsobem je to vlastně delší a odčítání zabere více místa na papíře, ale je pro mě těžké si vše pamatovat. Je to pro mě těžké sledovat, co jsem kde převedl, jaké je druhé číslo a tak dále. Ale tady si v každém okamžiku musím pamatovat jen dvě čísla. A ta dvě čísla jsou jednodušší s každým krokem v rámci procesu odčítání. Takže to je důvod, proč si myslím, že to je trochu jednodušší pro počítání z hlavy. Ale to může být, v závislosti na situaci, jednodušší na papíře. Ale aspoň jste nemuseli převádět a přeskupovat. No, doufejme, že vám to bude k užitku.
video