Sčítání a odčítání
Přihlásit se
Sčítání a odčítání (35/41) · 3:10

Písemné odčítání: Přechod přes 10 (težké) Co dělat, když při písemném odčítání máme na řádu jednotek i desítek odečíst větší číslici od menší? Na příkladu odčítání 3-ciferných čísel si ukážeme, jak v takovém případě postupovat.

Pojďme odečíst číslo 286 od čísla 913. Nejprve to ale udělám trochu jinak. Vzal jsem každé z těchto čísel a rozšířil je. Tato 9 v řádu stovek představuje 900, tato 1 v řádu desítek představuje 10 a tato 3 v řádu jednotek představuje 3. Podobně lze 286 rozšířit jako 200 plus 80 plus 6. Pojďme tedy zkusit odčítat řád po řádu. Když ale začneme v řádu jednotek, narazíme ihned na problém. 3 je menší než 6. Jak odečteme větší číslo od menšího? Stejný problém máme i v řádu desítek. 80 je větší než 10. Co budeme dělat? Jak odečteme větší číslo od menšího? A možná jste uhádli, že řešením zde bude přechod přes vyšší řád. Vezmeme hodnotu z jednoho řádu a dáme ji na jiný. V našem příkladu máme 3 a chceme k ní přidat hodnotu z nějakého jiného řádu. No, můžeme vzít 10 z řádu desítek, čímž v řádu desítek zbyde 0, a přidat onu desítku do řádu jednotek. Tím dostaneme 10 plus 3, neboli 13. Všimněte si, že jsem tím nezměnil hodnotu. 900 plus 0 plus 13 je stále 913. Tím jsme vyřešili náš problém v řádu jednotek. Můžu odečíst 6 od 13, ale tím se náš problém v řádu desítek ještě zhoršil. Musím odečíst 80 od 0! Co budu dělat? Naštěstí se můžu posunout k řádu stovek. Mohl bych vzít 100 z 900 (tím mi v řádu stovek zbyde 800) a mohl bych ji dát do řádu desítek. Takže když ho přidám do řádu desítek, pak tady budu mít 100. Všimněte si, že to stále dohromady dává součet 913. 800 plus 100 plus 13 je 913. Proč je to tak užitečné? Protože v každém řádu teď odečítám menší číslo od většího. Ptáte se: "Není tu ale kladné znaménko?" Záporné znaménko máme před závorkou. Odčítáme tedy 6 od 13, dále 80 od 100 a 200 od 800. Pojďme tedy na to. 13 minus 6 je rovno 7. 100 minus 80 je rovno 20. 800 minus 200 je rovno 600. Zůstalo nám tedy 600 plus 20 plus 7, což je 627. Pojďme nyní provést to samé i zde, ale bez rozkladu daných čísel. Takže 6 je větší než 3. Co budeme dělat? No, použijeme přechod přes desítku. Můžeme z řádu desítek vzít 10 (tím nám v řádu desítek zbyde 0 desítek) a přidat onu desítku do řádu jednotek. Když tedy přidáte 10 ke 3, dostanete 13. Teď máme ale problém v řádu desítek. Jak odečteme 8 od 0? No, můžeme vzít 100 z řádu stovek (tím nám z čísla 900 vznikne 800) a přidat ono sto k řádu desítek. Když tedy přidáme 100 k řádu desítek, dostaneme 100 plus 0 desítek, což je 100. 100 je to stejné jako 10 desítek. Nyní jsme tedy připraveni odečítat. 13 minus 6 je rovno 7, 10 minus 8 je rovno 2. Pamatujte, že toto je ve skutečnosti 10 desítek minus 8 desítek, tedy 2 desítky. Sto minus 80, tedy 20. A nakonec máme 800 minus 200, což je 600. Výsledek je 627.
video