Sčítání a odčítání
Sčítání a odčítání (2/41) · 2:59

Co je odčítání? Odčítání je 2. ze 4 základních operací aritmetiky. Význam tohoto důležitého matematického pojmu si vysvětlíme na příkladech s korálky.

Navazuje na Čísla.
video