Sčítání a odčítání
Přihlásit se
Sčítání a odčítání (37/41) · 3:45

Příklad: Písemné odčítání 4-ciferných čísel Kolik je 6 798 minus 3 359?

Máme 6 798 mínus 3 359. Pojďme se tedy podívat, jak daleko se dostaneme s odčítáním. Nejdříve tedy jdeme na místo jednotek a snažíme se odečíst číslo 9 od čísla 8. Narazili jsme tak na malou komplikaci. Abychom viděli naše možnosti při přeskupování, přepíšeme obě tato zadaná čísla. Takže přepíšeme 6 798. To se rovná 6 000, které jsou právě tady, Takže 6 000 plus 700 plus 90, plus 8, mínus celé tohle. Takže mínus... Mohu odečíst všechna čísla na všech pozicích. Bude to tedy mínus 3 000 mínus 300 mínus 50 mínus 9. Zde tedy jasně ukazujeme, co reprezentují konkrétní čísla na jednotlivých pozicích: 6 na místě tisíců reprezentuje 6 000, 3 na místě stovek znamená 300. Vraťme se k našemu příkladu, chceme odečíst 9 od 8. To je komplikace. Ale co kdybychom vzali některé hodnoty předchozím číslům a dali je číslu 8? Můžeme jít o jedno místo vedle čísla 8, k číslu 90. A co kdybychom vzali 10 z 90? Udělejme to. Pokud vezmeme 10 z 90, z čísla 90 se stane číslo 80. Ale nechceme změnit hodnotu celého čísla, takže těch 10 předáme číslu 8. Takže přidáme 10 k číslu 8. Vlastně tady přeskupujeme celé číslo a číslo 8 se stane číslem 18. Všimněte si, že jsme hodnotu celého čísla nezměnili, jen jsme změnili jeho reprezentaci. Jen místo 6 000 plus 700 plus 90 plus 8 říkáme 6 000 plus 700 plus 80 plus 18. Oba tyto oba způsoby nám dají 6 798. Teď se pro nás odečítání stává jednodušším. Nyní odečítáme: 18 mínus 9, což je 9. Teď máme 80 (nikoliv 90) mínus 50, což je 30. Obě hodnoty jsou kladné, tohle je plus 9, tohle je plus 30. 80 mínus 50 je 30. Máme 700 mínus 300, což je 400, a máme 6 000 mínus 3 000, tedy 3 000. Takže nakonec dostaneme 3 000 plus 400 plus 30 plus 9 neboli 3 439. A jak to udělat, pokud bychom to nechtěli takto rozepisovat? Nyní si ukážeme zkrácený zápis, který se často nazývá "půjčování". Máme tedy 8 na místě jednotek, vezmeme 10 z čísla 90, takže se stane číslem 80. Ale napíšeme jen 8, protože se nachází na místě desítek. Tato 8 tedy reprezentuje 80. A přidáme 10 na místo jednotek, takže 10 plus 8 je 18. A nyní můžeme odečítat. 18 mínus 9 je 9, 8 mínus 5 je 3, 7 mínus 3 je 4, 6 mínus 3 je 3. Výsledek je 3 439.
video