Sčítání a odčítání
Sčítání a odčítání (38/41) · 4:28

Příklad 2: Písemné odčítání 4-ciferných čísel Kolik je 7 329 minus 6 278?

Máme 7 329 mínus 6 278. Projdeme jednotlivé pozice a zjistíme, zda-li můžeme odečítat. 6 278 je na první pohled menší než 7 329. Měli bychom být schopni to tedy provést. Jako první jdeme na pozici jednotek. Odečítáme 8 od 9. To vypadá jednoduše. Tímto dostaneme číslo 1. 1 na pozici jednotek. Tato jednička doslova reprezentuje číslo 1. Poté se přesuneme na pozici desítek. Snažíme se odečíst 7 od 2. Toto opravdu reprezentuje 70. A toto opravdu reprezentuje 20. Nyní jsme tedy narazili na menší problém. Musíme čísla přeskupit, nebo si půjčit. Pro lepší porozumění si obě tyto čísla přepíšeme. Začneme s 7 329. 7 můžeme napsat jako 7 000 plus 300 3 na pozici stovek reprezentuje 300. 7 na pozici tisíců je 7 000, 3 na pozici stovek je 300. 2 na pozici desítek jsou dvě desítky neboli 20. A nakonec 9 na pozici jednotek, to bude pouze číslo 9. Takto můžeme přepsat 7 329. Zde dole máme číslo 6 na pozici tisíců. To tedy znamená 6 000. Jelikož odečítáme, píšeme známenko mínus. Dále máme 2 na pozici stovek. A znovu opakuji, že budeme odečítat všechna tato čísla. Budeme odečítat tedy 200. A zde na pozici desítek máme 7, máme 7 a odečítáme ji. Tedy 7 desítek neboli 70. A nyní máme -- Odečítáme tuto osmičku. Co jsme tedy vlastně udělali? To, co jsme udělali, je to, že říkáme: "Hele, podívej. Odečítáme 8 od 9? Tak to bude číslo 1." Ale pak přijdeme sem a říkáme: "Jak odečteme 70 od 20?" Klíčem je přeskupit některé z těchto hodnot a dát je na pozici desítek tak, abychom mohli od tohoto číslo odečíst 70. A nejpřirozenější pozice, kam jít, je o jednu pozici výše. Mohli bychom vzít tedy 100 z čísla 300. Díky tomu zde zůstane 200. Zbylou stovku dáme -- Zbylou stovku předáme na pozici desítek. Tam nám tedy vznikne číslo 120. Povšimněte si, že 200 plus 120 je 320. 300 plus 20 je 320. Nezměnili jsme hodnotu celého čísla. Pouze jsme změnili to, jak je reprezentováno. Pokud bychom to chtěli udělat zde -- Je to podobné.. Když se nad tím takto zamyslíte, jedná se opravdu o přeskupování, o to, co se při výpočtu doopravdy děje. Pokud se nad tím ovšem zamyslíte ve smyslu půjčování, mohli bychom říci, že vezmeme 1 z čísla 3... Ačkoli je to vlastně 300... Takže doslova bereme číslo 100. Toto se tedy změní na 2 a zbylou 1 přidáme na pozici desítek. Zde tak dostáváme 12. Co se ve skutečnosti stalo, bylo, že jsme vzali číslo 100 a přidali ho k číslu 20, tím jsme dostali číslo 120. Nyní už můžeme odečítat. Teď se ptáme: "Kolik je 120 mínus 70?" 120 mínus 70 bude 50. Zde se zase ptáme: "Kolik je 12 mínus 7?" To bude 5. Ale pořád to reprezentuje stejnou věc. 12 desítek je 120. 7 desítek je 70. A ty vám dají 5 desítek, což je to samé jako číslo 50. Tato pětka reprezentuje tuto padesátku. Nyní se můžeme posunout na další pozice. 2 mínus 2, to bude 0 stovek a poté 7 000 mínus 6 000 je 1 000. A ještě jednou zde. 200 mínus 200 je 0 stovek. a poté 7 000 mínus 6 000 je 1 000. Takže dostaneme 1 000 plus 0 plus 50 plus 1, což je to samé jako 1 051. Důležité je si to představit... Nemusíte si to rozepisovat pokaždé. Důležité je se ujistit, že si to představíte ve své hlavě, že tyto 3 reprezentují číslo 300, ale tato 2 reprezentuje číslo 20, že když bereme 100 z čísla 300, poté toto číslo budeme zapisovat jako 2 na pozici stovek. A poté, když dáme 100 na pozici desítek, je to to samé přidávání... Původní 2 desítky se tedy stanou 12 desítkami, protože jsme k nim přidali dalších 10 desítek. Dáváme k nim 100. Doufám, že už Vám to dává smysl.
video