Násobení
Násobení (13/23) · 2:26

Písemné násobení: 2-ciferné krát 1-ciferné číslo s přechodem Postup písemného násobení dvojciferného čísla jednociferným s přechodem do vyších řádů.

Pojďme spočítat 6 krát 37. Ukážu vám jeden způsob výpočtu a v dalších videích projdeme jiné způsoby výpočtů a zapřemýšlíme nad tím, proč to funguje. Vezmu tedy větší z těch dvou čísel - toto je standardní postup. Nezáleží na tom, jestli počítáme 6 krát 37 nebo 37 krát 6. Je to to samé. 6 krát 37 je to stejné jako 37 krát 6. Vezmu tedy to větší číslo z obou a napíšu jej nahoru. Napíšu 37 a pod něj to menší číslo, což je 6, a zarovnám to podle řádů číslic. Číslo 6 má jen jednu číslici, jsou to jednotky, napíšu tedy 6 sem a připíšu sem znaménko krát. Toto je jen jiný způsob zápisu 37 krát 6 a je to stejné jako 6 krát 37. Vezmeme teď řád jednotek v tomto spodním čísle… Spodní číslo má jen jeden řád, vezmeme tedy 6. …a vynásobíme tou číslicí každou číslici horního čísla. Nejprve začneme s 6 krát 7. Budeme nejprve počítat 6 krát 7. Jak si určitě pamatujete, 6 krát 7 je rovno 42. Nenapíšeme sem ale 42, ne tak, jak jsme zvyklí, ale zapíšeme číslici 2 z čísla 42 na místo jednotek - přesně sem. A čtyřku si poznamenáme nad desítky. Teď musíme zjistit, kolik je 6 krát 3. Víme, že 6 krát 3 je 18, ale 18 sem nemůžu jen tak napsat. Nesmíme zapomenout na tuto 4. 6 krát 3 je 18, ale musíme k tomu přičíst 4. 6 krát 3 je 18, plus 4 je 22. Spočítáme tedy nejprve 6 krát 3, a pak přičítáme tuto čtyřku. A tak jsme dostali odpověď. 222.
video