Násobení
Přihlásit se
Násobení (14/23) · 2:36

Písemné násobení: 3-ciferné krát 1-ciferné číslo s přechodem Postup písemného násobení trojciferného čísla jednociferným s přechodem do vyších řádů.

Pojďme vynásobit 7 krát 253 a uvidíme, co dostaneme. Stejně tak jako v minulém příkladu chci napsat to větší číslo nahoru. To je 253. A pak to menší pod něj tak, aby řády byly pod sebou. Číslo 7 má jen jednotky. Napíšu tedy 7 sem pod jednotky čísla 253 a přidám sem znaménko krát. Můžeme to přečíst jako 253 krát 7, což je, jak víme, stejné jako 7 krát 253. A teď to můžeme spočítat. Existuje mnoho způsobů, jak to udělat. Toto je běžný postup. Začnu se 7 a vynásobím ji s každou číslicí nahoře. Takže nejprve začnu se 7 krát 3. 7 krát 3 je 21. Jen to napíšu. 7 krát 3 je 21. Můžete to spočítat z hlavy, ale já chci, aby bylo jasné, odkud ta čísla beru. Normálně tedy napíšu 1 z čísla 21, ale pak nezapomenu poznamenat 2 do řádu desítek. A teď potřebuju zjistit, kolik je 7 krát 5. Víme z malé násobilky, že 7 krát 5 je 35. Nemůžeme sem ale napsat 35, musíme přičíst 2, kterou jsme si tu poznamenali. Takže jsme spočítali 7 krát 5, což je 35, ale k tomu přičteme 2. Takže 35 plus 2 je 37. Teď napíšeme 7 sem do řádu desítek a poznamenáme si 3. Teď potřebujeme spočítat 7 krát 2. Pamatujeme si, že 7 krát 2 je 14. Nemůžeme ale napsat jen 14, musíme nejprve přičíst 3. Takže 7 krát 2 je 14, plus 3 je 17. Už můžeme napsat celé číslo 17, protože dvojka byla poslední číslicí, se kterou jsme museli počítat. Takže máme odpověď. 7 krát 253 je 1771.
video