Násobení
Přihlásit se
Násobení (2/23) · 3:58

Spočítání předmětů s pomocí násobení V tomto videu s pomocí násobení různými způsoby spočítáme 12 předmětů.

Mám tu několik skupin těchto věcí, které vypadají jako koule. Zamysleme se, kolik koulí je v každé skupině. Máme jich: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A budu chtít najít různé způsoby, jak těchto 12 koulí rozdělit do různě početných skupin. Takže můžu těchto 12 koulí rozdělit například takto. Tady máme 1 skupinu po třech, 2 skupiny po třech, 3 skupiny po třech, 4 skupiny po třech. Můžu se na 12 koulí dívat jako na 4 skupiny koulí po třech. A zapíšeme to tak, že 12 se rovná čtyřem skupinám... Čtyřem skupinám po třech. Nebo to taky můžeme číst jako 12 se rovná 4 krát 3. Pokud mám 1 skupinu, 2, 3, 4 skupiny a v každé z nich mám 1, 2, 3 předměty, pak mám dohromady 12 předmětů. To ale není jediný způsob, jak rozdělit 12. Mohli bychom se na to taky dívat jako na 3 skupiny po čtyřech. Zkusme to. Měli bychom tedy... 1 skupinu po čtyřech, 2 skupiny po čtyřech, 3 skupiny po čtyřech. Tentokrát se díváme na 12 koulí jako na 3 skupiny koulí po čtyřech. Mohli bychom taky říci, že... Musím si to změnit zpět na pero... ...že 3 krát 4, 3 krát 4 je rovno 12. Takže ať už počítáme 3 krát 4 nebo 4 krát 3, obojí se rovná 12. 4 skupiny po třech jsou 12, stejně jako 3 skupiny po čtyřech. Tím to ale nekončí. Můžeme se přece na 12 koulí dívat jako na 2 skupiny po šesti koulích. Podívejme se na to tedy. Takže tady máme jednu skupinu po šesti. Toto je jedna skupina po šesti. Toto je další skupina po šesti. Takže ještě jednou, můžeme se na to dívat jako na 2 krát 6. 2 krát 6 nám taky dá 12. No a co takhle se na to dívat jako na 6 skupin po dvou? To si můžeme taky nakreslit. 6 skupin po dvou. Jedna skupina po dvou... Nakreslím to jinou barvou. Třeba fialovou. Máme tedy 1 skupinu po dvou, 2 skupiny po dvou, 3 skupiny po dvou, 4 skupiny po dvou, 5 skupin po dvou a 6 skupin po dvou. Takže ještě jednou, to vše jsou způsoby, jak zapsat číslo 12. Můžeme napsat 6 krát 2, 6 skupin po dvou... 6 skupin po dvou je také rovno 12. Tím to ale také nekončí. Můžeme se samozřejmě dívat na číslo 12 jako na 1 skupinu po dvanácti. A jak by to vypadalo? Takže 1 skupina po dvanácti. Takže toto celé je prostě 1 skupina. 1 skupina po dvanácti. Takže můžeme doslova říct, že 1 krát 12, 1 krát 12 se rovná 12. Máme 1 skupinu po dvanácti, 1 krát 12 se rovná 12. Můžeme se na to dívat ale ještě jinak. Jako na 12 skupin po jedné. Nakreslím to. Takže 12 skupin po jedné. Toto je 1 skupina po jedné, 2 skupiny po jedné, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a 12. 12 skupin po jedné. Můžeme to tedy taky napsat jako 12 skupin, ve které je vždy 1 koule. Což mi stále dává 12.
video