Násobení
Přihlásit se
Násobení (1/23) · 4:41

Myšlenka násobení Co je násobení? Jak souvisí násobení a sčítání? V tomto videu odvodíme základní násobilku 3 z opakovaného přičítání stejně početné skupiny předmětů.

Mám tyto tři hvězdičky. Budeme je tak nazývat. A mohl bych se zeptat, když mám jednu skupinu po třech hvězdičkách, kolik hvězdiček mám dohromady? Mám tedy jednu skupinu tří hvězdiček. Takže mám 3 hvězdičky. 1, 2, 3. Toto je moje jedna trojice. Pojďme to teď udělat trochu zajímavější. Řekněme, že mám dvě skupiny. Dvě skupiny po třech. Tady je jedna skupina. A tady je další. Takže tady máme 2 skupiny po třech. A kolik mám teď dohromady hvězdiček? No, mám 2 skupiny po třech. 2 skupiny po třech. Nebo se na to můžu dívat tak, že to je 3 plus 3. A 3 plus 3 je rovno 6. Vidíme tedy 1 skupinu po třech, 1 krát 3, to je 3. 2 skupiny po třech, což jsou tedy 2 trojky, je 6. Pojďme to teď udělat ještě více zajímavé. Budeme mít 3 skupiny po třech. 3 skupiny po třech. Čemu se to bude rovnat nyní? No, jsou to 3 skupiny po třech. Můžu to tedy napsat jako 3 skupiny. 3 krát 3. A kolik tedy mám hvězdiček tentokrát? Tentokrát jich mám 3 plus 3 plus 3. Celkový počet tedy bude 3 plus 3 plus 3. Všimněte si, že tady mám 3 trojice. Tady mám 2 trojice. Tady mám 1 trojici. Náš součet 3 plus 3 plus 3 je roven 9. Spočítejme to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nebo počítáme po trojicích, 3, 6, 9. Myslím, že vidíte, kam tím mířím. Pojďme pokračovat. Vezměme si tentokrát 4 skupiny po třech. Kolik je 4 krát 3? 1, 2, 3 a 4. Přímo tady máme 4 skupiny po třech. Mohli bychom to zapsat jako 4 krát 3, což je to stejné jako 3 plus 3 plus 3 plus 3. Všimněte si, že mám 4 trojice. Jedna trojice, druhá trojice, třetí trojice, čtvrtá trojice. Jedna trojice, druhá trojice, třetí trojice, čtvrtá trojice. Dostaneme tedy 3, 6, 9, 12. 12. Co vám teď doporučuji udělat, protože video je téměř u konce, je pokračovat dále. Chtěl bych, abyste se pokusili zjistit, kolik je 5 krát 3. 5 krát 3. A 6 krát 3. A taky 7 krát 3. A 8 krát 3. A 9 krát 3. A 10 krát 3. Dám vám k tomu jednu nápovědu. Nemusíte si kreslit hvězdičky. Je to ale lepší pro představu. Viděli jsme, že 4 krát 3 jsou 4 trojky. Proto 5 krát 3 bude 5 trojek. Takže 2, 3, 4, 5. 5. Což se rovná 3, 6, 9, 12, 15. 15. Takže vám doporučuji se zamyslet nad těmito příklady po skončení tohoto videa.
video