Násobení
Násobení (18/23) · 9:19

Příklady: Písemné násobení vícecifernými činiteli Čtyři řešené příklady s násobením dvojciferným činitelem a jeden s násobením trojciferným činitelem.

Teď už víme, jak vyřešit jakékoliv násobení. V tomto videu ukážu řadu příkladů. Začněme s... Začnu se žlutou. Začněme s 32 krát 18. 8 krát 2 se rovná 16 Teď to vypočítáme z hlavy, protože ne vždy máte tolik místa na psaní. 8 krát 2 je 16. Jedničku si napíšu sem nahoru. 8 krát 3 je 24. 24 plus 1 je 25. 8 krát 32 je 256. Nyní musíme vynásobit tuto jedničku, která je ve skutečnosti 10, krát 32. Podtrhnou to oranžovou. 1 krát 2. Zde si musíme dávat pozor. 1 krát 2 je 2. Možná si řeknete, tak, napíšu dvojku sem. Ale pamatujte, toto není 1. Toto je 10, takže sem musíme dát 0, abychom nezapomněli. Takže 10 krát 2 je 20. Nebo řekneme 1 krát 2 je 2, ale dáme to do řádu desítek, takže tu máme 20. Takže 10 krát 2 je 20. Funguje to. Pak 1 krát 3. Zde musíme dávat pozor. Zbavíme se této jedničky z minula. 1 krát 3 je 3. Nemáme nic k přičtení, takže dostaneme 3. Dostaneme 10 krát 32 je 320. Tato 1, to je 10. 10 plus 8 je 18. Nyní jen sečteme tato dvě čísla. Sečteme je: 6 plus 0 je 6, 5 plus 2 je 7, 2 plus 3 je 5. A pokračujeme. Tak například 99 krát 88. Z toho bude velké číslo. 8 krát 9 je 72. Tu sedmičku napíšu sem nahoru. A pak tu opět máme 8 krát 9. 8 krát 9 je 72, ale teď musíme přičíst ještě tuto sedmičku. Takže 72 plus 7 je 79. Dobře. Tohle máme hotovo. Tohle škrtnu. Ať nás to nespletete v dalším kroku. V dalším kroku, vynásobíme tuto 8 krát 99. Ale tato 8 je vlastně 80. Dáme sem dolů 0. 8 krát 9 je 72. Napíšeme 7 sem nahoru. Pak 8 krát 9 je 72. Plus 7 je 79. 2 plus 0 je 2. Jen změním barvy. 9 plus 2 je 11. Převedeme jedničku. 1 plus 7 je 8, 8 plus 9 je 17. Převedeme jedničku. 1 plus 7 je 8, 8 712. A pokračujeme. Takového procvičování není nikdy dost. 53 krát 78. Myslím, že vám to už začíná jít. Vynásobme 8 krát 53. 8 krát 3 je 24. 2 napíšu sem nahoru. 8 krát 5 je 40, 40 plus 2 je 42. Nyní udeme násobit touto 7. Tuto 7, která je vlastně 70. Takže nezapomeňme dát sem 0. 7 krát 3, a zbavme se tohoto. Ať nás to nemate. 7 krát 3 je 21, 1 napíšeme sem a 2 sem nahoru. 7 krát 5 je 35, plus 2 je 37. A můžeme sčítat. 4 plus 0 je 4. 2 plus 1 je 3. 4 plus 7 je 11, převedeme jedničku. 1 plus 3 jsou 4. 4 134. Zkusme něco těžšího. 796 krát 58. Pojďme na to. Nejprve násobíme 8 krát 796. Všimněte si, že jsem tady přidal číslici navíc. 8 krát 6 je 48, 4 napíšu sem nahoru. 8 krát 9 je 72, plus 4 je 76. A pak 8 krát 7 je 56. 56 plus 7 je 63. Určitě někde ve videu udělám nějakou chybu z nepozornosti. A vaším úkolem je zjistit, zda a kdy ji udělám. A teď jsme připraveni a můžeme se zbavit tohoto nahoře. Nyní násobíme tuto 5, která je v řádu desítek. A je vlastně 50 krát toto nahoře. Je to 50, tak sem dáme 0. 5 krát 6 je 30, 0 jde sem, 3 nahoru. 5 krát 9 je 45. Plus 3 je 48. 5 krát 7 je 35, plus 4 je 39. Nyní můžeme sčítat. 8 plus 0 je 8, 6 plus 0 je 6, 3 plus 8 je 11, 1 plus 6 je 7 7 plus 9 je 16, a pak 1 plus 3 je 4. 796 krát 58 se rovná 46 168. To vypadá správně, protože 796 je téměř 800. Což je skoro 1 000. Pokud vynásobíme 1 000 krát 58, dostaneme 58 000. Ale teď násobíme číslo o trošku menší než 1000 krát 56, takže dostaneme trošku menší číslo než 58000. Takže číslo je v dobrém rozsahu. Uděláme ještě další příklad kde opravdu zvýším laťku. 523 krát... Teď sem dám trojciferné číslo. ...krát 798. To je velké trojciferné číslo. Ale postup je stejný. A jakmile v tom najdete systém, zjistíte, že to platí pro jakýkoliv počet cifer krát jakýkoliv počet cifer. Pouze vám to zabere více času a šance, že uděláte chybu z nepozornosti bude vyšší. Ale je to stejný princip. Začneme s 8 krát 523. 8 krát 3 je 24, 2 napíšu sem nahoru. 8 krát 2 je 16, 16 plus 2 je 18, 1 sem nahoru. 8 krát 5 je 40, plus 1 je 41, 8 krát 523 je 4 184. Ale ještě nekončíme. Musíme ještě násobit 90 a 700. Takže nejprve 90. Je to 90, čili napíšu 0 sem. Není to 9. A zbavíme se těchto čísel nahoře. 9 krát 3 je 27, 9 krát 2 je 18, 18 plus 2 je 20. A pak tu máme 9 krát 5 je 45, 45 plus 2 je 47. Nechci to psát tak tlustě. 47. Zkontrolujeme to a trošku si to zopakujeme. 9 krát 3 bylo 27. Zapsali jsme 7 sem a napsali 2 sem nahoru. 9 krát 2 je 18. Přičetli jsme 2, takže jsme zapsali 20. 0 šla sem dolů a 2 nahoru. 9 krát 5 bylo 45, plus 2 je 47. Opravdu si dávejte pozor na chyby z nepozornosti. Nakonec musíme vynásobit 7, která je vlastně 700 krát 523. Když to byla jen 8, začali jsme násobit zde. Když to bylo 90, operovali jsme v řádu desítek, napsali jsme sem 0. Nyní zde je číslo v řádu stovek, a tak sem dáme dvě 0. Máme tedy 7... a toto si škrtnu. 7 krát 3 je 21, 1 napíšu sem. A 2 nahoru. 7 krát 2 je 14, 14 plus 2 je 16. 1 napíšu nahoru. 7 krát 5 je 35, plus 1 je 36. A můžeme sčítat. Doufejme, že jsem neudělal žádné chyby. Takže 4 plus 0 plus 0, to je snadné. To je 4. 8 plus 7 plus 0, to je 15. Převedeme 1. 1 plus 1 plus 1 je 3, 4 plus 7 plus 6. 4 plus 6 je 10. Je to 17. A pak máme 1 plus 4 je 5, 5 plus 6 je 11. Převedeme 1. 1 plus 3 jsou 4. 523 krát 798 se tedy rovná 417 354. Teď můžeme zkontrolovat, zda to máme správně. A toto je chvíle pravdy. Podívejme, zda to máme... 523 krát 798. Tady to je. Chvíle pravdy. Nemusím toto video nahrávat znovu. Je to 417 354. Ale vypočítali jsme to bez kalkulačky. A to je důležité.
video