Násobení
Násobení (18/23) · 9:19

Příklady: Písemné násobení vícecifernými činiteli Čtyři řešené příklady s násobením dvojciferným činitelem a jeden s násobením trojciferným činitelem.

Navazuje na Sčítání a odčítání.
video