Násobení
Násobení (20/23) · 4:04

Násobení 4ciferného čísla 1ciferným pomocí rozkladu a postupného sčítání Ukážeme si, jak jinak lze vypočítat 6 krát 7 891. Víceciferné číslo si nejprve rozložíme do součtu, vynásobíme a pak opět sečteme.

Pojďme vynásobit 6 krát 7 981. Což uděláme tak, že si 7 981 představíme jako 7 000 plus 900 plus 80 plus 1. Takže násobení 6 krát 7 981 je to samé jako násobení 6 krát 7 000 plus 6 krát 900 plus 6 krát 80 plus 6 krát 1. Jen jsme si to rozložili. Pro přehlednost tu namaluji tabulku. Tady je 6. A musíme spočítat 6 krát 7 000, 6 krát 900, 6 krát 80 a 6 krát 1. Takže tu udělám malý obdélník pro každé číslo. A teď musíme spočítat 6 krát 7 000. 6 krát 7 je 42, tedy 6 krát 7 000 je 42 000. 6 krát 900? 6 krát 9 je 54, takže 6 krát 900 je 5 400. 6 krát 80? 80 je 8 desítek, takže 6 krát 8 je 48, když je to 6 krát 80, tak 480. A nakonec 6 krát 1 je 6. Takže abychom spočítali výsledek, vezmeme součet těchto čísel. Kolik je 6 krát 7 000 plus 6 krát 900, plus 6 krát 80 plus 6 krát 1. To uděláme tady. Takže to bude 42 000 plus 5 400 plus 480 plus 6. Dostaneme, v řádu jednotek 6, v řádu desítek 8, v řádu stovek 4 plus 4 je 8, v tisících 2 plus 5 je 7, nakonec u deseti tisíců je 4. To je 47 886. Takže rovná se 47 886. Chci, abyste se zamysleli nad tím... Ve skutečnosti se to moc neliší od toho, jak byste postupovali normálně. Ale pomáhá vám porozumět tomu, co se skutečně děje. Když byste to měli dělat z hlavy, tak já si to přesně takhle představím. Někdo mi řekne 6 krát 7 981 a já nemám papír. Tak si řeknu: Dobře 6 krát 7 000 je 42 000. Zkusím si to zapamatovat. Kolik je 6 krát 900? 5 400. Přičtu to k 42 000 a mám 47 400. Pak 6 krát 80. To je 480. Musím to přidat k 47 400. Získám 47 880. A zbývá 6 krát 1, tedy 6. Přidám k 47 880, které si pamatuji, a výsledek bude 47 886. Tento postup pomáhá při násobení delších čísel a pro počítání z hlavy.
video