Násobení
Násobení (20/23) · 4:04

Násobení 4ciferného čísla 1ciferným pomocí rozkladu a postupného sčítání Ukážeme si, jak jinak lze vypočítat 6 krát 7 891. Víceciferné číslo si nejprve rozložíme do součtu, vynásobíme a pak opět sečteme.

Navazuje na Sčítání a odčítání.
video