Násobení
Násobení (19/23) · 6:00

Násobení dvojciferných čísel pomocí roznásobení a následného sčítání Využijeme distributivní vlastnost násobení, abychom vypočítali tak složitý příklad jako je 87 krát 63.

Navazuje na Sčítání a odčítání.
video