Násobení
Násobení (10/23) · 4:29

Násobení násobkem 10 Proč můžeme snadno spočítat příklady, jako jsou 3 krát 60 nebo 50 krát 7? Ukážeme si, že nám k tomu stačí znát malou násobilku.

Navazuje na Sčítání a odčítání.
video