Řády číslic
Řády číslic (7/8) · 1:31

Porovnávání celých čísel Řešení příkladů na porovnání výrazů s celými čísly.

Navazuje na Počítání.
Porovnejte výrazy a doplňte správné porovnávací znaménko. Na levé straně máme 7907. To je 7000 plus 900 plus 7. Tedy na levé straně máme hodnotu 7907. Porovnejme to nyní s výrazem na pravé straně. Na pravé straně máme 7000 plus 970, což je 7970. Nebo si to můžeme rozložit. Můžeme to zapsat jako 7000 plus 900 plus 70. A jednotky nemáme žádné. Porovnejme si výrazy navzájem. V obou výrazech je to sedm tisíc, protože na místě tisíců je stejné číslo 7. Máme i stejný počet stovek. Stovek je 9. Desítky nemáme nalevo žádné, máme tam 7. Vpravo nemáme jednotky, máme tam 70. A 70 je víc než 7. Ćíslo napravo je větší než číslo nalevo. Jinými slovy, číslo nalevo je menší než číslo napravo. Pamatuji si znaménko menší, protože špička ukazuje na menší číslo. Všechna tahle znaménka ukazují na menší číslo. Tohle znamená "větší než". Menší číslo máš vlevo. Tohle je "méně než". Menší číslo máš vlevo. Takže zaškrtneme "menší než". Toto je menší než tohle.
video