Řády číslic
Řády číslic (4/8) · 2:30

Porovnávání hodnoty číslice na různých řádech Porovnání rozdílu řádů číslice 4 na dvou místech v čísle 43 249.

Navazuje na Počítání.
Máme tady číslo 43 249. Zkuste se zamyslet nad tím, co tyhle dvě čtyřky reprezentují a o kolik větší hodnotu reprezentuje tahle 4, ta vlevo, než ta, která je vpravo. Bylo by dobré, kdybyste toto video zastavili a zamysleli se nad tím. Co každá z těchto číslic reprezentuje? 9 je na místě jednotek, takže to znamená 9 jedniček. Ta 4 vpravo je na místě desítek, takže to znamená 4 desítky, neboli 4 krát 10, neboli 40. 2 je na místě stovek, takže to znamená 2 stovky, neboli 200. 3 je na místě tisíců, takže to reprezentuje 3 tisíce. A pak je tu 4 na místě desetitisíců, což vlastně znamená 4 krát 10 000, neboli 4 desetitisíce nebo také 40 000. Porovnejme tedy hodnoty, které jsme dostali u těch dvou 4. Jaký je rozdíl mezi 40 000 a 40? Číslo 40 000 má čtyři nuly, zatímco číslo 40 pouze jednu nulu. Kdybyste se tedy chtěli dostat z čísla 40 na číslo 40 000, museli byste přidat tři nuly. A to už přeci víme, jak udělat. Můžeme přidat tři nuly tak, že budeme násobit 1 000. 40 000 se vlastně rovná 1000 krát 40. Nebo bychom mohli říct, že ta 4 vlevo, ta v modrém kroužku, představuje 1 000 krát vyšší hodnotu než ta ve žlutém kroužku. Můžeme se na to koukat i tak, že pokaždé když jdeme o jednu číslici doleva. Jak zde vidíte… Tohle jsou desítky, stovky, tisíce, desetitisíce,… Zvyšuje se hodnota dané číslice o násobek deseti. Takže když jdete od téhle 4 k téhle… Krát 10, krát 10, krát 10. Násobíte deseti hodnotu číslice. Hodnoty nebo řády číslic jsou tady napsané. Hodnota číslice pokaždé roste 10krát. Takže když jdete z tohoto řádu na tento a máte tam stejnou číslici, násobení deseti třikrát je úplně stejné jako násobení 1000. Takže cokoli toto reprezentuje, vynásobte to 1000 a dostanete to, co reprezentuje toto.
video