Dělení
Dělení (3/14) · 2:44

Příklad: Rozděl 18 beden na 2 hromady Vypočítej příklad a dělení vyjádři 2 různými způsoby.

Navazuje na Násobení.
video